Serveis

Àrea de Seguretat Ciutadana^

Aquesta Àrea depèn de la Divisió Operativa i comprèn la Sala de Coordinació Operativa i els Escamots de Seguretat Ciutadana i la Unitat de Control d’Edificis i Suport.

La principal missió d’aquesta àrea és vetllar per la seguretat de la vila, desenvolupar funcions genèriques de prevenció i garantir un òptim nivell de reacció davant les emergències. Es tracta de l’àrea que disposa del major nombre de recursos humans atesa la cobertura horària del servei que es presta (24 hores del dia, 365 dies de l’any).

 

Àrea de Trànsit^

Aquesta Àrea depèn de la Divisió Operativa. Dins d’aquesta àrea hi ha la Unitat de Motoristes i la Unitat de Grues. Aquestes unitats desenvolupen principalment funcions de control de la disciplina viària i de prestació d’auxili i assistència davant dels accidents de trànsit.

Desenvolupa campanyes adreçades al control de velocitat; utilització dels sistemes de seguretat passiva (cinturó i casc) i dels sistemes de retenció infantils; controls de documentació; ITV; drogoalcoholèmia; control de gasos i sorolls; estacionaments incorrectes, i de la utilització dels elements de poden distreure la conducció (telèfon mòbils, navegadors, etc.).

Àrea de Proximitat^

L’Àrea de Proximitat depèn directament de la Divisió Operativa. Dins d’aquesta àrea hi ha la Unitat de Policia de Barri, la Unitat de Relacions amb la Comunitat, la Unitat Canina i la Unitat d’Educació per a la Mobilitat Segura.

Aquestes unitats desenvolupen funcions de prevenció i proximitat estratègica. El principal objectiu d’aquestes unitats és mantenir un contacte directe amb la ciutadania i el teixit associatiu, cercant la seva participació en la seguretat, adaptant el servei a la demanda, vetllar pel compliment de les ordenances i corregir actituds incíviques que afecten el funcionament normal de la ciutat.

El patrullatge de proximitat s’efectua a peu, en bicicleta i en moto elèctrica.

La Unitat de Mobilitat Segura s’encarrega de generar hàbits responsables dels infant i joves vers el trànsit i també el civisme. Amb aquesta finalitat, imparteix cursos i xerrades aportant material adequat a l’edat dels alumnes fent-los participar en activitats interactives i didàctiques. Així mateix, aquesta unitat també programa xerrades d’educació viària a casals de gent gran i altres entitats.

Àrea Judicial^

L’Àrea de Policia Judicial depèn directament de la Divisió Operativa. Dins d’aquesta àrea es troba l’Oficina de Recollida de Denúncies (ORD).

Aquests agents desenvolupen funcions de recollida de denúncies per la comissió d’il·lícits penals, instrucció de diligències i atestats així com la tramitació d’oficis i elaboració d’informes.

També atenen els accidents de complexitat mitjana i alta i efectuen els controls d’alcoholèmia i drogues.

Actualitza i estudia l’estadística d’accidentalitat per detectar punts o trams de concentració d’accidents (els anomenats punts negres) i fer propostes de modificació de la senyalització o la circulació per millorar la seguretat a la xarxa viària de la ciutat. 

Accessibilitat