Història

De la mà d'Hermenegild Clascar (alcalde entre 1883 i 1888), Vilafranca del Penedès va viure una actualització de la ciutat, amb una posada al dia en els àmbits urbanístic, sanitari, de seguretat, etc., adaptant la població als nous temps.

La seguretat ciutadana era una preocupació a viles i ciutats quan aquestes anaven incrementant la població. Vilafranca no n'era una excepció; creixia la inseguretat, els robatoris en cases particulars i al carrer, la mendicitat i les cases de prostitució. Davant d'un volum important de delictes i de població a Vilafranca, es va veure la necessitat d'establir un cos de guàrdia municipal per tal de controlar les persones que residien o estaven de pas per la vila. D’aquesta manera, l'1 de juliol del 1884 es van nomenar els primers Guàrdies Municipals:

“El Sr. Alcalde Presidente ha manifestado que en uso de las facultades que le confiere el último apartado del párrafo segundo del art. 74 de la vigente Ley municipal, ha nombrado Guardias Municipales de esta villa a:
D. Pedro Vallejo Hernández
D. Silvestre Navas Tudó
D. Juan Orell Adrover
D. Juan Bautista Palanqués Marcos
Para prestar servicio desde el día de hoy debiendo advertir que los tres primeros son licenciados de la Guardia Civil y el cuarto del ejército cuyas licencias y hojas de servicios ha tenido a la vista observando en ellas puestas las mejores notas”

La premsa també va informar, el 13 de juliol d'aquell mateix any, del nomenament per part de l'ajuntament de quatre guàrdies municipals que començaven a prestar servei aquell dia. Cridaven l’atenció pel seu elegant vestit que consistia en una guerrera de color blau, uns pantalons del mateix color, amb el corresponent sabre i un revòlver.

L’any 1884, amb la creació del cos de la Guàrdia Municipal de Vilafranca, els serenos, com ja va passar amb els agutzils, van compartir serveis amb aquest nou cos, encara que les seves tasques no es veurien gens afectades, ja que van continuar exercint el seu servei de vigilància o els serveis per evitar la invasió del còlera a la vila.

La història de la Policia en un llibre^

La Policia Local de Vilafranca té el seu llibre: Història de la Policia local de Vilafranca del Penedès, 1884-2014 i els altres cossos de seguretat municipal, editat per l'Ajuntament de Vilafranca.

Els seus autors són Alberto Martín Iglesias, agent de la Policia Local de Vilafranca, i Daniel Sancho París, historiador vilafranquí, màster en Cultura Històrica i Comunicació i màster en Estudis Històrics.

Accessibilitat