Objectes perduts

L’Oficina d’Objectes Perduts és un servei que depèn de la Policia Local. Es tracta d’un servei  que funciona les 24h del dia els 365 dies de l’any i que es troba a les dependències del carrer Pati del Gall, 16. El seu telèfon és el 93 892.38.38.

Els objectes perduts arriben de la via pública, de transports públics, de centres comercials, de les bústies de correus, d'altres cossos de seguretat i de tots els Ajuntaments de fora de Vilafranca que troben objectes de la nostra ciutadania

Si l’objecte perdut és un document d'identitat amb l'adreça de contacte correcte, aquest s'envia directament al seu titular. En canvi, si el propietari és desconegut, la Policia Local tindrà en dipòsit l'objecte durant un termini de sis mesos.

Què he de fer si trobo un objecte?

Tal i com estableix el Codi Civil, l'objecte trobat haurà de ser restituït al seu propietari o dipositat en la dependències municipals oportunes, en aquest cas en la Prefectura de la Policia Local, durant les 24 hores del dia. Per tant, si trobeu algun objecte o documentació personal la podeu portar a la Policia Local.

La documentació personal que sigui lliurada a l'oficina d'objectes perduts serà lliurada al seu titular. En cas que l'adreça que figuri a la documentació sigui d'un altre municipi, es remetrà a la Policia Local o a l'Ajuntament d'aquest municipi perquè facin les gestions pertinents.

Les claus, telèfons mòbils i altres objectes que resulti impossible esbrinar la seva propietat, quedaran dipositats a les Dependències d'Objectes Perduts, on seran exposats a petició de tota persona interessada per a la seva identificació.

 

Què he de fer si vull recuperar un objecte que he perdut?

Si has perdut un objecte o un document i saps el seu número de sèrie (en el cas de telèfons mòbils, càmeres, etc.) o el seu número d'identificació (en el cas del DNI, el passaport, les targetes, etc.), pots consultar si algú ho ha trobat trucant per telèfon (93 892 38 38) o bé acudint presencialment a l’Oficina Municipal de Troballes, al carrer del Pati del Gall, 16, de Vilafranca del Penedès.

Si es tracta d’objectes o documents sense cap codi que els pugui identificar, la consulta només la podràs fer presencialment a l’Oficina Municipal de Troballes.

L’Oficina Municipal de Troballes, ubicada a les dependències de la Policia Local, custodia els objectes i documents perduts només durant un temps determinat. Un cop transcorregut el termini (que pot variar segons si es tracta d’objectes de valor o no), si ningú ho ha reclamat i l’objecte es pot reaprofitar, es dóna a entitats benèfiques.

Què he de fer si trobo un animal perdut?

En cas que ens trobem un animal perdut, el Centre d’Acollida d’Animals Domèstics del Penedès fa una sèrie de recomanacions:

 • Abans d’apropar-nos a l’animal, cal valorar en quin estat anímic es troba i tenir en compte que pot reaccionar de manera agressiva. Si no podem apropar-nos-hi amb seguretat, cal trucar a la Policia.
   
 • Si decideixes recollir l’animal personalment:
  Cal comprovar si l’animal porta xapa identificativa; en cas que en tingui, podrem trucar al telèfon que hi hagi.
  Si no té xapa identificativa, cal portar l’animal a una clínica veterinària perquè mirin si porta microxip. Si es així es posaran en contacte amb el propietari o propietària.
  Cal avisar l’Ajuntament al més aviat possible per tal que facin les gestions oportunes per efectuar la recollida. Si es desitja, també podem acollir temporalment l’animal a casa i avisar al CAAD per si apareix el propietari o propietària. Cal tenir en compte que han de passar 20 dies abans de poder fer les gestions per a una adopció definitiva.
   
 • Si veus un animal abandonat però no el vols recollir:
  Avisa la Policia Local. El CAAD només recull els animals si hi ha la petició d’un ajuntament dels municipis de l’Alt Penedès o el Garraf adherits al servei.
Què he de fer si he perdut la meva mascota?

La Llei de Protecció dels Animals obliga gossos, gats i fures a anar identificats amb microxip i a estar registrats als ajuntaments on viuen. També obliga a portar en el collar una placa identificativa amb alguna dada del propietari.

Si has perdut la teva mascota i està identificada amb microxip pots:

En cas que la mascota no estigui identificada, pots notificar la pèrdua als Centres d’Acollida d’Animals Domèstics més propers, als veterinaris de la zona i a l’ajuntament.

El Centre d’Acollida d’Animals Domèstics del Penedès, a més, ofereix la possibilitat de publicar un anunci al seu taulell.