Notícia

La Policia Local fa una campanya de control dels VMP a Vilafranca

09 de novembre de 2021

La Policia Local de Vilafranca farà al llarg d’aquesta setmana una campanya de control de la circulació dels Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), en particular dels patinets elèctrics. Aquest vehicle s’ha popularitzat molt darrerament i Ajuntament i Policia Local estan rebent moltes queixes al voltant de la conducció incívica i infractora de molts conductors.

Al respecte, s’ha de tenir present que els patinets, com la resta de vehicles, han de circular per la calçada i tenen prohibida la circulació per voreres i zones de vianants. La sanció en cas d’infracció pot arribar als 200 euros.

Així mateix, és denunciable també la circulació amb aquests vehicles d’un nombre de persones transportades superior al de les places del vehicle. Per tant, en el cas que circulin dues o més persones en un VMP es pot multar amb 100€.

També se’ls poden aplicar, com a qualsevol conductor d’un altre tipus de vehicle, les sancions corresponents per conduir sota els efectes d’alcohol o drogues, utilitzar el telèfon mòbil o auriculars durant la conducció o no portar llum o elements reflectants en horari nocturn.

També es recorda que els VMP han de disposar del certificat de circulació que garanteixi el compliment dels requisits tècnics exigits a la normativa i que en cas d’infraccions causades per menors d’edats, han de respondre solidàriament de la multa imposada els pares, tutors, acollidors i guardadors legals o de fet.

La campanya s’allargarà fins diumenge 14 de novembre i les mesures de vigilància i control de la Policia Local de Vilafranca tindran com objectiu la contenció de les conductes i accions de risc dels conductors d’aquest tipus de vehicles.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Manel Montfort, explica que, després d’uns mesos des que va entrar en vigor la normativa de circulació referent als VMP i en què la Policia Local ha fet una tasca d’informació i sensibilització, però també sancionadora, “ara és el moment de fer una campanya intensiva per sancionar les conductes que posen en perill la seguretat viària. Estem rebent moltes queixes i cal actuar amb més contundència”.